اخبار برگزیده

”دوست دارم“

 

 

سلاااااااااام نفسی ام

صبت بخیر حاج خانومم

خوبی دورت بگردم؟؟

خوب خابیدی؟؟

فدات بشم من منتظرتم زودی بیا

 

 

خانوم جونم؟؟؟؟ 

کجا موندی ب فدات شم؟؟

امروزم نمتونی بیای؟؟ 

 

ممنون عزیزدلم خسته نباشی

باشه فدات اشکال نداره اگ کار داری راحت باش

فقط ببینم مهموناتون کی ان؟؟ 

ک چن روزه خانوم خوشگله منو خسته ...

 

 

کدوم دوستش!؟؟؟

بازم این دوستای بابات...

جایی نبودم خونه بودم

هیچی ولی نمدونم چرا تازگیا شبا خابم نمبره

فدات شم خسته شدی دا

مهمونتون زیاده ،فقط نفس جونم....

لطفا مواظب خودت باش !!

 

حسابیاااااااا..

ممنون قربونت برم فدای چشات شم

بخدا آخرین بار 12 بود سرزدم

بعدش گفتم دگ لابد نتونسی بیای دا

بعدشم مشغول گوش و انتخاب آهنگ و ... شدم

ک 2بود اومدم دیدم اومدی

راسی ی آهنگم برات گذاشتم ک صب گوش کنی

و اینکه درکل ببخش دگ فدات شم منتظر موندی

 

 

 

سلام نفسم ظهربخیر

خوبی عزیزدلم؟؟

آره فدات شم رفته بودم تازه برگشتم

 

 

سلام نفسم من بخدا خیلی شرمندم

باورکن سرمو گذاشم رو بالش بیهوش شدم

ببخش عشقم منتظر موندی

حالمم خوبه عزیزدلم نگران نباش

وای نفس انققققد آدم اومده بود..

ی اوضاعی هم بود ک نگو، دل آدم خون مشد

ولی ن مجرد بود .. باباشم آره زندس ، 

البت باباش فک کنم جانباز آزاده بود..

 

 

 

سلام نفس جونم خوبی عزیزدلم؟؟

فدات شم شب شد اصلا از تو خبری نشد

کجا رفتی چی شد؟؟

 


”دوست دارم“

”دوست دارم“

”دوست دارم“

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها